-AW 15 CHOEY-

สิ่งใดดี คนจึงนิยม

สิ่งใดคนนิยม สิ่งนั้นจึงดี

จริงหรือ?

หากสิ่งใดนิยมได้เพราะสวยงาม นิยมได้เพราะดีงาม

แต่ต้องหมดค่า เพียงเพราะมีความนิยมใหม่เข้ามาแทนที่ และเพราะสังคมชี้ชวนกันไปว่ามันไม่ทันสมัย

ยุติธรรมดีแล้วหรือ?

ที่สุดท้ายความสวยงามกลับถูกประเมินค่าจากความนิยมหาใช่เนื้อแท้ของสิ่งนั้น

ถูกควรแล้วหรือ?

ที่อดีตอันน่าหวงแหนต้องจบลงเพียงเพราะมันตกยุค

ช่างน่าเสียดายความน่ารักน่านิยมอย่างที่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะกลายเป็น
" เชย "